web analytics
Collier Water Tafel

Collier Water / Tafel

Kees Buckens 1957 Breda

In Well is gekozen voor een heel mooi kunstwerk, een reeks beelden dat als een ketting door Well heen slingert. Het heeft de naam Collier gekregen. De ketting van bewerkte zwerfkeien strekt zich uit vanaf de Wellse Hut aan de grens tot aan de maasoever. Het symboliseert daarmee de verbinding van de verschillende buurtschappen in Well. Op de Wezerweg zijn de keien die al aan één zijde van de weg lagen, deel gaan uitmaken van het kunstwerk. Daarnaast vind je ook de Bankjes aan de Wezerweg, 3 plaatsen keien aan de Kasteellaan en dan het slotstuk Collier een de Maas. De kunstenaar Kees Buckens is samen met de leerlingen van de St. Vitusschool aan de slag gegaan met het begrip ‘steen’. Bij de onthulling van het kunstwerk aan de Maas zijn de kleurrijke kunstwerkjes van de kinderen aan de voet van het kunstwerk aan de Maas geplaatst en zijn er enkele gedichten voorgedragen. Er kleeft nog meer geschiedenis aan vast. De ijstijd, dit klinkt natuurlijk ijzingwekkend lang geleden. Maar de gemeente Bergen en de kern van Well in het bijzonder heeft ook een tastbare relatie met die barre tijden, die als Ijstijd het beginpunt markeren van onze geschiedenis. Enorme ijswallen werden vanuit het Noorden opgedrukt. In die stuwing werd een macht aan zand en gesteente meegevoerd. Dat gebeurde niet van vandaag op morgen maar naam duizenden jaren in beslag. Zand en stenen bepalen de grond onder onze voeten maar er is ook nog het water. De loop van de Maas is ook bepaald door diezelfde Bulldozer Ijstijd. Van tijd tot tijd eist de rivier nog steeds de rol van een bulldozer voor zichzelf op. We dreigen dan weer overspoeld te raken.

Na het Lyceum in Breda en een verblijf als militair in Libanon volgde Kees Buckens plastische vormgeving aan de Akademie in Den Bosch bij onder andere Pjotr Müller en Cees Rogge. En na nog een paar reizen naar India en Zuid Amerika volgde hij lessen bij David Vandekop op de Jan van Eyck-Akademie.
Daar werd het beeldhouwen als bouwen met graniet, beelden componeren langs de loodlijn verder aangescherpt.