web analytics
Varkenskop

Varkenskop

Köpkesmert, bij de kapel van Aijen staat een sokkel met daarop een bronzen varkenskop, in 2002 ontworpen door kunstenaar Clemens Driessen.

Het kunstwerk refereert aan een eeuwenoude traditie in Aijen. Al vanaf de zeventiende eeuw wordt op of rond 17 januari, de feestdag van Sint Antonius, bij de kapel een jaarlijkse ‘köpkesmert’  gehouden. Die traditie zou haar oorsprong hebben in lang vervlogen tijden, toen men varkens(koppen) aan Germaanse en Keltische goden pleegde te offeren. Op deze köpkesmert, georganiseerd door het Schuttersgilde St. Antonius Abt, bieden inwoners van Aijen varkenskoppen aan. Deze ‘köpkes’ worden dan bij opbod geveild en daarna telkens opnieuw ter veiling aangeboden. Dat gaat net zo lang door tot er een flinke opbrengst voor de instandhouding van de kapel is bereikt. De varkenskoppen gingen vroeger naar de armen, maar tegenwoordig wordt er een nonnenklooster mee verblijd.