web analytics
Cosmas en Damianus kerkAfferden 1920

H.H. Cosmas en Damianuskerk en toren

De Cosmas en Damianuskerk in Afferden was in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Behalve de toren is deze kerk in 1958 door nieuwbouw vervangen. Bij de herbouw van de kerk is dit historisch waardevol bouwsel in oude glorie hersteld. Het is geheel van het ontsierende pleisterwerk ontdaan. Sedert 1958 is het een uniek pronkstuk naast het nieuwe kerkgebouw. De Romaanse toren met een gedrongen vierkante spits heeft drie geledingen, waarvan de onderste dateert uit de twaalfde eeuw. Deze is geheel uit ijzeroersteen opgetrokken. De tweede geleding bestaat aan de binnenkant uit mergelblokken en aan de buitenkant ook uit ijzeroersteen en de derde uit baksteen. De geleding boven het vlakke onderstuk is versierd met door rondboogjes met elkaar verbonden verticale muurbanden. In de derde geleding zijn bij de restauratie in 1958 galmgaten met rondbogen aangebracht. Het bakstenen traptorentje aan de zuidkant dateert waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw. 

Het monumentale altaar

Ofschoon behalve de toren de gehele kerk in 1958 door een nieuw gebouw vervangen is, heeft men het hoofdaltaar met de kostbare albasten reliëfs kunnen behouden. Deze reliëfs zijn in de Tweede Wereldoorlog tijdig in de kelder van de pastorie opgeborgen. Daardoor hebben zij in de frontperiode 1944-1945 weinig schade opgelopen. Na enige noodzakelijke restauraties heeft het oude altaar met toebehoren in 1973 in de nieuwe kerk weer zijn ereplaats gekregen. In zeven albasten taferelen wordt het lijden van Christus weergegeven. 

Van Engeland naar Afferden

Over de wijze, waarop het kostbare bezit in de kerk van Afferden is gekomen, bestaat enige onzekerheid. Wellicht hebben Engelse monniken, die tijdens de reformatie uit Engeland naar het klooster van St. Agatha bij Cuijk kwamen hun altaarstuk meegenomen. Dit stuk dateert volgens deskundigen reeds uit de 15de eeuw. Het altaar in zijn geheel is waarschijnlijk in 1661 aan de kerk geschonken door de kasteelheer van Bleijenbeek Dirk Schenk van Nijdeggen en zijn vrouw Anna Margaretha van Nassau-Cortenbach-Grimhuizen.Cosmas en