web analytics
Kapel Aijen

Kapel Aijen

Hoewel het stichtingsjaar van de kapel niet bekend is, wordt algemeen aangenomen dat dit bouwwerk dateert van omstreeks 1600, hetgeen zowel uit de bouwtrant als uit de vorm van de stenen kan worden opgemaakt.

Gotische bouwstijl
De kapel is in gotische bouwstijl opgetrokken. De stenen waaruit de kapel is opgetrokken zijn van een groot formaat, maar ze zijn van slechte kwaliteit, zodat bij de restauratie in 1935 besloten de gehele kapel te sauzen. Bij de restauratie is geconstateerd dat het interieur vroeger overwelfd is geweest. Bij het afbikken van de muren waren de sporen hiervan duidelijk zichtbaar. Gedeelten van kraagstenen waarop de bogen steunden, waren nog aanwezig.

Kloosterkapel
De bouwmeester of stichter is tot heden onbekend. Ook over het doel waarvoor deze kapel in Aijen werd gebouwd, bestaan slechts vage aanduidingen. Er zijn aanwijzingen dat het een kloosterkapel is geweest, die tevens voor de openbare dienst bestemd was. Het is mogelijk dat de reguliere kanunniken in Aijen een klooster hadden. Het nu aanwezige kruisbeeld werd in 1663 aangekocht. Het oude klokje in de toren werd bij de vrede van Munster aangebracht. In 1942 werd het klokje door de Duitsers geroofd. Na de bevrijding werd het in de omgeving van Hamburg gelukkig teruggevonden.
‘Köpkesmert’
Uit enkele geschriften uit de 17e eeuw blijkt, dat zich reeds in die tijd een traditie rond de kapel had gevormd. Er werden namelijk varkenskoppen, die door inwoners van Aijen ter beschikking werden gesteld, geveild. De opbrengst was voor de instandhouding van de kapel. Dit was de zogenaamde `Köpkesmert’ voor St. Tunnes. De koppen werden meteen weer teruggeschonken door de koper om opnieuw geveild te worden. Deze oude traditie wordt door de bewoners van Aijen tot op de dag van vandaag in ere gehouden.