Visit Bergen Limburg

Visit Bergen Limburg

Dikkenberg

Dikkenberg

U staat hier op een van de hoogste punten in de omgeving. Midden op het langgerekte S-vormige stuifduin van de Dikkenberg. Het noordelijke deel van deze duingordel is begroeid met naaldbos, het zuidelijke met heide. De schapen en Galloway runderen die hier grazen zorgen dat de openheid gehandhaafd blijft, maar zorgen ook voor structuur in de heide zelf. Dat is juist gunstig voor soorten als zandhagedis en veldkrekel, maar ook voor vogels als de boom- en veldleeuwerik.

Wind

Deze karakteristieke hoefijzervormige stuifduinen, ook paraboolduinen genoemd, zijn ruim 10.000 jaar geleden ontstaan. Tijdens deze laatste ijstijd heerste hier een koud en droog toendra klimaat. Sterke westenwinden voerden zand uit het Maasdal aan. Het werd afgezet op de Maasterrassen, de hoger gelegen delen langs de Maas. Zo ontstonden de Maasduinen, waar tegenwoordig het Nationaal Park De Maasduinen haar naam aan te danken heeft. Toen het klimaat weer opwarmde en ook weer vochtiger werd raakten de duinen begroeid.

PLEISTERPLAATS VOOR KRAANVOGELS

In het open landschap hier beneden ligt rechts het Westmeerven. Voor u, wat verder weg, ligt het vennencomplex van het Heerenven. Tussen 1999 en 2009 is hier grootschalig natuurherstel uitgevoerd De door de landbouw ontstane voedselrijke bovenlaag is afgegraven en afgevoerd en de oorspronkelijke voedselarme situatie van ruim 100 jaar geleden is hersteld. Hierdoor is weer veel open water aanwezig waar diverse soorten ganzen, eenden, futen en reigers volop van weten te profiteren.

Vanaf de uitkijktoren aan de Heerenvenweg heeft u een prachtig uitzicht over het Heerenven. Op de venoevers groeien zeldzaamheden als snavelbies, mattenbies, klokjesgentiaan en dopheide. Maar de uitgestrekte en vochtige heidevelden zijn ook rustplaatsen voor doortrekkende kraanvogels. In het voor- en najaar trekken deze majestueuze vogels in grote V formaties over ons land en strijken neer op rustige plekken, zoals rondom dit vennencomplex. Vanaf dit uitzichtpunt kunt u volop genieten van het landschap.

 

error: Content is protected !!