Driessenven

Driessenven 

is een goed voorbeeld van prachtige herstelde natuur.
In het verleden zijn vennen dichtgegooid voor landbouwgrond.
Nu worden deze vroegere vennen weer uitgegraven en wordt de voedselrijke laag verwijderd.

Zo is onlangs het ven weer tot leven gekomen. Iets verderop liggen nog twee vennetjes in wording. Vennen worden alleen maar gevoed door regenwater.
Het zijn kommetjes op zandgronden waar het water niet weg kan omdat de ondergrond ondoordringbaar is. Vennen staan niet in contact met het grondwater.
Daardoor krijgt het water een grote zuurwaarde.

 

Zou u hier uw advertentie willen hebben?
Neem dan contact op met
info@visitbergenlimburg.nl