Visit Bergen Limburg

Visit Bergen Limburg

Heukelomsebeek

Heukelomsebeek

In het langgerekte beekdal van de beek liggen over een afstand van circa vijf kilometer een groot aantal graslandjes en kleine bosjes. Deels gaat het om goed ontwikkelde elzenbroekbossen en wilgenstruwelen.

In een aantal vochtige graslanden ziet het in de voorzomer roze van de echte koekoeksbloemen.
In de winter trekt het beekdal vogels aan zoals groepen foeragerende ganzen en meeuwen. 

Kieviten, geelgorzen, dotter- en koekoeksbloemen. De natuur krijgt weer volop kansen langs de beek.

De Heukelomsebeek en Aijensebeek slingeren tussen Heukelom en Aijen.
Rust, vergezichten en de bloemenrijkdom maken het beekdal meer dan waard om te voet of met de fiets te ontdekken. Om u optimaal te laten genieten, zijn er naast de bestaande fiets- en wandelknooppuntenroutes ook nieuwe struin- en vlonderpaden aangelegd.

 

error: Content is protected !!